Västerås Folkkör

Logga In/Ut

Om kören

Västerås folkkör är en fyrstämmig kör som startades 1981. Kören har 37 medlemmar, några har till och med varit med sedan start. Grundrepertoaren är visor och folkmusik från olika delar av världen, men med åren har den utökats till att även innehålla pop, jazz, klassiskt och ibland sakral musik.

Ett par gånger om året ger kören egna konserter, ofta med något specifikt tema. Kören har också under en rad år sjungit på kulturnatten, på servicehus i jultid och deltagit i samarbeten organiserade av Västmanlands Körförbund. 

 

 

 

Vår körledare är Gunilla Cedlöf 

Mod att våga

Ledordet för vårens träning är mod. Mod att våga sjunga solo och i mindre grupper, men också att sjunga utan stöd av noter när det väl är dags för konsert.

Det är ett långsiktigt mål och vägen dit kan se olika ut, men det är en rolig och utmanande process för oss alla, säger Gunilla Cedlöf som är körledare för Västerås folkkör. 

 

Styrelse 2020

Ordförande:                   Helena Wahlund
Vice ordförande:           Kurt Davidsson
Sekreterare:                   Åsa Peck
Kassör:                            Anders Olovsson
Ledamöter:                    Torbjörn Berg
                                         Nils Arvidsson                           

 Körledare:                     Gunilla Cedlöf

 

Vår Plattform

 

Västerås Folkkör är en religiöst och politiskt obunden blandad kör. Vi är demokratisk styrda genom en vald styrelse och delat ansvar bland medlemmarna.

Vi är amatörer och att sjunga i kör, ger oss möjligheter att utvecklas och få uppleva konstnärligt skapande, glädje och gemenskap. Vi vill dela med oss av denna känsla. Vår körledare utgör konstnärlig ledare.
 
Vi ser musiken som både ett mål och ett medel. Vi vill bygga vidare på vårt kulturarv samtidigt som vi vill föra fram andra länders/kulturers musikkultur.
 
Vi vill genom vårt repertoarval och med våra framträdanden även stödja de folk och länder vilka kämpar för sina demokratiska fri- och rättigheter, jämlikhet och oberoende. På samma sätt vill vi delta i arbetet för freden och en bättre miljö.
 
Vi vill med sången verka för en bättre värld.