Logga In/Ut

Om kören

 

Vår Plattform

Västerås Folkkör är en religiöst och politiskt obunden blandad kör. Vi är demokratisk styrda genom en vald styrelse och delat ansvar bland medlemmarna.

Vi är amatörer och att sjunga i kör, ger oss möjligheter att utvecklas och få uppleva konstnärligt skapande, glädje och gemenskap. Vi vill dela med oss av denna känsla. Vår körledare utgör konstnärlig ledare.
 
Vi ser musiken som både ett mål och ett medel. Vi vill bygga vidare på vårt kulturarv samtidigt som vi vill föra fram andra länders/kulturers musikkultur.
 
Vi vill genom vårt repertoarval och med våra framträdanden även stödja de folk och länder vilka kämpar för sina demokratiska fri- och rättigheter, jämlikhet och oberoende. På samma sätt vill vi delta i arbetet för freden och en bättre miljö.
 
Vi vill med sången verka för en bättre värld.

 

Styrelse 2021

Ordförande:                   Helena Wahlund
Vice ordförande:             Nils Arvidsson
Kassör:                          Anders Olovsson
Sekreterare:                   Inger Kjellberg
Ledamöter:                    Elisabeth Grahn
Ledamöter:                    Torbjörn Wedholm
                    
Körledare:                     Jonas Bergroth